Voor Lifeguard heeft Studio Bovenkamer een campagne site ontwikkeld: werkentotjezeventigste.nl. Het doel is om mensen na te laten denken over deze oplossing voor de economische crisis en huidige manier van denken over het krijgen van pensioen, leefstijl en de zorgstaat. Op die manier kan er een publieke discussie ontstaan en kunnen we op een symbolische manier weergeven hoeveel dit Nederland kan opleveren. Op de website kunnen bezoeker doorgeven dat ze ook tot hun zeventigste verjaardag willen doorwerken, zodat ze langer pensioen betalen en het recht op AOW uitstellen. De website rekent automatisch uit wat men individueel bijdraagt en wat dit betekent voor het totaalbedrag. De bezoeker krijgt hiervan een samenvatting per e-mail toegestuurd.

Ook kunnen bezoekers zelf redenen om door te werken doorgeven via de website. Deze quotes worden eerst gecontroleerd door een redactie en daarna gepubliceerd.

Uiteraard speelt ook sociale media hierbij een belangrijke rol. Ga snel kijken op werkentotjezeventigste.nl.